Vršnjaci za vršnjake – o prevenciji HIV-a u Pančevu

Podeli:

Šta KOMPAS misli o vršnjačkoj edukaciji i zašto je to jedan od najboljih načina za učenje:

“Pojam Vršnjačka edukacija označava proces prenošenja znanja i informacija koji se odvija među vršnjacima. U pojedinim situacijama, mladi mogu bolje pomoći svojim vršnjacima, zato što imaju sličan pogled na svet, generacijski su bliži, bolje se razumeju, stalo im je do mišljenja vršnjaka. Ovaj vid aktivizma smatra se veoma korisnim i za mlade koji realizuju program i za one sa kojima se sprovodi. Vršnjačka edukacija omogućava mladima da se osećaju korisnim, za njih je to zanimljiv način učestvovanja u životu svoje generacije i zajednice, stiču znanja i veštine koje su im značajne za ceo život, razvijaju samopoštovanje, pozitivnu sliku o sebi i sposobnost ostvarivanja postavljenih ciljeva.”

Radionice sa mladima
Nakon 6 dana radionica gde su mladi naučili da prenesu znanje o HIV-u i postali vršnjački edukatori/ke, zbližili se i razgovarali o važnosti samog aktivizma, usledila su predavanja u 4 škole u Pančevu kako bi njihovi vršnjaci isto dobili porciju tog znanja. Više od 1000 mladih je dobilo nove informacije kako da se zaštiti!