Konkurs

Ideje koje pokreću promene

Verujemo da stanovnici svakog grada, naselja ili komšiluka najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve.

Često postavljena pitanja i detalji konkursa