Naš kraj, naša ideja!

Lokalna fondacija LFP ponovo organizuje konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative na čitavoj teritoriji Pančeva. Verujemo da stanovnici svakog grada, naselja ili komšiluka najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno …

Naš kraj, naša ideja! Read More »