KONKURS Ideje koje pokreću promene

Podeli:

Konkurs za program donacija Lokalne fondacije LFP u saradnji sa kompanijom CWP – Vetrozelena

Lokalna fondacija LFP organizuje konkurs kako bi finansijski podržala lokalne inicijative koje će praviti akcije pozitivnih promena na teritoriji Dolova i Banatskog Novog Sela. Verujemo da stanovnici svakog grada, naselja ili komšiluka najbolje znaju kako treba da organizuju svoj život i svoje okruženje, i da udruženi i aktivni mogu da donesu promenu na bolje, za sve. Takođe verujemo da svaka zajednica ima puno resursa na raspolaganju – ljude, znanje, vreme ili novac, koje može da iskoristi i unapredi kako bi učinila život boljim za ljude u svom okruženju.

Preuzmi formular i pošalji svoju ideju!

I dalje niste sigurni da li je sve ovo baš za vas?Pogledajte najčešće postavljena pitanja na našoj FAQ sekciji.

Inicijative koje podržavamo kroz ovaj program su tematski ograničene na sedam oblasti:

 • Zaštita životne sredine
 • Osnaživanje mladih i obrazovanje
 • Osnaživanje žena
 • Umetnost i kultura
 • Zdravlje i blagostanje
 • Ulaganje u znanja i veštine zajednice
 • Infrastruktura

Kroz inicijative se mogu realizovati različite aktivnosti. Evo nekoliko primera, a lista je ograničena samo maštom i kreativnošću predlagača: online/offline događaji (u oblasti kulture, umetnosti, ekologije, građanskog aktivizma, itd.), radionice, obuke, uređenje javnih ili zajedničkih prostora, i sve druge aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima konkursa i željenim rezultatima predloženih inicijativa.

Ko može da se prijavi?

Lokalna fondacija Pančevo podržaće udruženja građana i neformalne grupe koje:

 • aktivno deluju na teritoriji Grada Pančeva – urbanim naseljima i/ili naseljenim mestima
 • pokreću i uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti
 • zastupaju opšte interese svoje zajednice
 • imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženje)
 • nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane. Članovi i članice neformalne grupe moraju imati najmanje 14 godina, a barem jedna osoba mora biti punoletna. Svi maloletni članovi i članice moraju imati saglasnost roditelja/staratelja za sprovođenje projekta.

Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje (stambena zajednica), ali i kao neformalna grupa.

Koliki je iznos donacije?

Na raspolaganju imamo ukupno 2.000.000 dinara, a maksimalni iznos donacije koji će biti dodeljen pojedinačnim inicijativama iznosi od 150.000 do 500.000 dinara.

Trajanje projekta

Vaš projekat može trajati do šest meseci i realizovati se u periodu od 15.11.2023. – 15.5.2024. godine.

Ograničenja u korišćenju donacije

 • Sredstva od donacije ne mogu biti upotrebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima.
 • Sredstva od donacije ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih stranaka, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, aktivnosti koje se odnose na zagovaranje određene religije, aktivnosti usmerene isključivo na sticanje prihoda, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove podele.
 • Sredstva od donacije ne mogu biti namenjena za renoviranje prostorija koje nisu u vlasništvu udruženja koje sprovodi inicijativu, izgradnju i infrastrukturne radove osim građevinskih radova malih razmera koji će podstaći uključivanje zajednice, kupovinu opreme osim u slučajevima kada je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i omogućava dalju održivost. Neformalne grupe ne mogu ni u kom slučaju koristiti dodeljena sredstva za kupovinu opreme zbog pitanja vlasništva nad opremom.

Kako da se prijavite?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara koju možete preuzeti na ovoj stranici i pošaljite nam je elektronski, na adresu: lokfonpa@gmail.com. Obavezno poruku u kojoj je aplikacija naslovite Ideje koje pokreću promene – ime vaše inicijative. Prijave možete poslati najkasnije do 12. 10. 2023. godine do 23:59 časova.

Preporučene faze razvoja programa i odabir ideja

Prvi korak

Imate super ideju? Odlično! Testirajte je u široj zajednici – razgovarajte sa zajednicom i prijateljima, ali saznajte šta o vašoj ideji misle i oni sa kojima obično niste u kontaktu: mlađi ili stariji od vas, oni koji ne slušaju istu muziku kao vi, oni koji prate vesti na drugim kanalima… Razvijajte svoju ideju tako da dobijete što više reakcija i mišljenja što šireg kruga ljudi.

Drugi korak

Ako ste razradili svoju ideju i spremni ste da konkurišete, pošaljite nam popunjen formular do 12. 10.2023. godine u 23.59 časova!

Info sesiju na kojoj ćete moći dodatno da se informišete i postavite sva pitanja u vezi sa konkursom i prijavljivanjem održaćemo u dve prilike:
03.10.2023 u 18h – Dom kulture Banatsko Novo Selo
i 06.10.2023. u 18h – Dom kulture Dolovo.
*Važno – Prijavite svoj dolazak na info sesiju putem maila. Pošaljite nam svoje ime i prezime, ime udruženja ispred kojeg dolazite (ukoliko ste član/ica) i na koju sesiju dolazite na mail adresu lokfonpa@gmail.com.

A ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete nam pisati.

Treći korak

Nakon prijema predloga inicijative, Lokalna fondacija LFP proveriće da li ona zadovoljava osnovne uslove i kriterijume programa koje smo naveli u ovom dokumentu, kako bi ideja bila razmatrana za podršku.

Četvrti korak

Predlozi inicijativa koji zadovolje opšte kriterijume, biće prosleđeni nezavisnom Odboru za donacije (Odbor je nezavisan u radu, čine ga ljudi koji nisu direktno uključeni u rad Lokalne fondacije Pančevo.) Članice i članovi Odbora za donacije odlučiće o tome koje inicijative ćemo podržati.

Odluka o izboru predloga inicijativa bića objavljena najkasnije 01.11.2023. godine.

Peti korak

Ukoliko je vaš projekat podržan, kontaktiraćemo vas i ubrzo ćemo potpisati ugovor sa vama, uz obezbeđivanje neophodne dokumentacije ili dopune za vašu ideju. Prilikom potpisivanja ugovora imaćete priliku da se upoznate sa administrativno-pravnim procedurama, načinima podrške od strane Lokalne fondacije LFP, kao i načinima izveštavanja. Donacija će se isplatiti po potpisivanju ugovora, a Lokalna fondacija LFP će vam tokom projekta biti na raspolaganju za podršku.

Koji su kriterijumi za selekciju?

Odbor za donacije će se rukovoditi sledećim kriterijumima pri odabiru inicijativa:

 • Važnost problema – da li je problem kojim se bavite važan za zajednicu i da li predloženo rešenje može da doprinese njegovom rešenju?
 • Nivo i način aktivnog uključenja zajednice – da li aktivnosti u različitim fazama (od osmišljavanja do sprovođenja projekta) podrazumevaju kontakte sa članovima šire zajednice, tj. ohrabruju i uključuju različite grupe ljudi da se uključe.
 • Dobrobit koju će zajednica imati od projekta – da li projekat ima potencijal da donese pozitivne promene u zajednici i koliko će trajati po završetku inicijative?
 • Nivo do kog je inicijativa prepoznala resurse zajednice, u kojoj meri ih koristi i razvija.
 • Povezanost i realističnost ciljeva, aktivnosti i budžeta – da li će predložene aktivnosti dovesti do željenog cilja i da li su predloženi troškovi u skladu sa planiranim aktivnostima?

Odbor je nezavisan u radu, čine ga ljudi koji nisu direktno uključeni u rad Lokalne fondacije Pančevo.

Tokom izbora inicijativa, vodiće se računa o tome da inicijative predlažu i sprovode nove i inovativne pristupe u zajedničkom delovanju.