Od gline do figurine u Starčevu

Podeli:

Kako se sa decom radi na očuvanju kulturnog nasleđa, pokazala je ekipa iz fondacije Neozoik.

“Starčevo kao jedno malo mesto ima nacionalni i svetski potencijal u pogledu kulturnog nasleđa, s obzirom da se na njegovoj teritoriji nalazi međunarodno poznat neolitski arheološki lokalitet (star preko 8000 godina)… sam arheološki lokalitet je u potpunosti nezaštićen, neobeležen, bez postojanja bilo kakve rekonstrukcije neolitskog sela ili arheološkog parka. Mladi u selu nemaju osnovna znanja o svojoj baštini, nemaju prilike da vide važne nalaze koji su u prethodnim decenijama otkrivani u njihovoj zajednici.
… starčevačka kultura za svetske stručnjake predstavlja jednu od najvažnijih zemljoradničkih kultura u Evropi, što se može pronaći i u naučno-obrazovno i popularnoj literaturi (čak i u domaćim udžbenicima), a sam lokalitet nema propratnu arheološku zbirku sa izloženim nalazima i osnovnim činjenicama što dovodi do toga da kapaciteti i potencijali koji bi ovaj lokalitet mogao da pruži u domenu kulturnog turizma i ekonomije za ovu malu zajednicu nisu iskorišćeni.#

Radionice sa decom
Na radionicama su učenici imali priliku da se upoznaju sa osnovama arheološke nauke kroz analizu arheoloških artefakata, svakodnevnim životom u praistoriji, kulturnim nasleđem njihovog kraja ali i oprobaju se u pravljenju glinenih figurina i posuda. Cilj projekta jeste da se zainteresovanim đacima pruži prilika da se upoznaju sa osnovama naučnih principa ali i važnosti očuvanja kulturnog nasleđa.

“Najviše smo ponosni na činjenicu da smo učesnike projekta zainteresovali da pažljivo prate sve radionice i da svi aktivno učestvuju u istim. Sem toga, učesnici su bili motivisani da postave i veliki broj pitanja kao i diskutuju sa nama, ali i međusobno, o različitim temama koje su se ticale projekta. Poslednjia aktivnost radionica omogućila je polaznicima da samostalno, kroz izradu panoa, predstave šta su sve naučili korz druženje na radionicama i ti plakati najslikovitije predstavljaju uspeh radionica.”